przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Potężne wykopy na placu cyrkowym

INWESTYCJE

info. um
2019-05-07 09:54
21981

(fot. Łukasz Kulczyński/um)

W parku Słowiańskim powstaje zbiornik retencyjny – to element szerokiego programu modernizacji sieć kanalizacji deszczowej dla czterech zlewni rzeki Warty: Żwirowa, Słowiańska, Szmaragdowa i Olimpijska.

Ważna informacja: Gorzów otrzymał dodatkowe pieniądze na realizację projektu „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa – Etap I”. Dodatkowa dotacja to 15 mln zł. – Dzięki pracom w tym obszarze miasta, unikniemy w przyszłości lokalnych podtopień, które teraz są utrapieniem mieszkańców, gdy tylko nad miastem przejdzie ulewna burza. Ponadto woda ze zbiorników będzie w sposób wtórny zagospodarowana w zarządzaniu gospodarką komunalną miasta, tj. m.in. do publicznych toalet, nawadniania trawników i skwerów – poinformował na wczorajszej konferencji prasowej prezydent Jacek Wójcicki
 
Projekt realizowany przez Miasto Gorzów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 w ramach Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
 
Całkowity koszt realizacji projektu: 63.353.221,66 zł
Wydatki kwalifikowalne: 63.114.601,62 zł
Dofinansowanie: 53.647.411,32 zł, 85%
Termin realizacji: 11.2016 –12.2020
 
Długość wybudowanej /przebudowanej/ wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie łącznie 7,12 km, powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych wyniesie 3,06 km². W ramach projektu zostanie  wybudowanych lub zmodernizowanych dziewięć zbiorników retencyjnych. Łączna pojemność zbiorników wyniesie 22.660,00 m³.
 
W marcu miasto Gorzów otrzymało decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla projektu o 15.377.806,07 zł. Zwiększenie dofinansowania jest związane z aktualizacją kosztów realizowanych i planowanych robót budowlanych, które wzrosły o 18.091.536,62 zł. (z 45 mln zł do 63 mln zł).
 
– Zwiększenie dofinansowania dla miasta w zakresie realizowanej inwestycji to odpowiedź na potrzeby gorzowskiego samorządu, który podobnie jak inne polskie miasta i gminy, zmaga się ze stale rosnącymi kosztami inwestycyjnymi – powiedziała podczas spotkania z dziennikarzami minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. – Dodatkowo Gorzów, z uwagi na swoje wyjątkowe położenie, wie jak ogromne znaczenie ma odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców – podkreśliła pani minister. 
 
– Nie bez znaczenia był doskonale przygotowany przez gorzowski magistrat wniosek o dofinansowanie – zaznaczyła E. Rafalska. Wniosek otrzymał 51 punktów na 62 punkty (82%) i znalazł się na trzecim miejscu na liście rankingowej. (1. Miejsce: Miasto Gliwice 55 punktów, 2 miejsce Miasto Rzeszów: 52 punkty). Wysoka pozycja projektu wynika z wysokiego stopnia spełniania przez projekt kryteriów merytorycznych, w tym: przygotowanie do realizacji projektu, procent powierzchni objętej projektem, na której będą zatrzymane i retencjonowanie wody opadowe: 100%, stopień wykorzystania (zagospodarowania) wód opadowych: 31%, stosowanie w projekcie metod naturalnych czy lokalizacja zbiorników retencyjnych poza ciekami wodnymi.
 
Celem projektu jest adaptacja do zmian klimatu istniejącej infrastruktury odwodnieniowej (sieci kanalizacji deszczowej) oraz terenów miasta objętych projektem (tereny czterech zlewni rzeki Warty: Żwirowa, Słowiańska, Szmaragdowa, Olimpijska) w zakresie odporności na występowanie intensywnych opadów. – To bardzo ważne zadanie dla miasta – wyjaśnił Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
W ramach projektu zostanie rozbudowana, przebudowana i wyremontowana kanalizacja deszczowa wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych oraz remontem istniejących na obszarze czterech zlewni w celu likwidacji podtopień po intensywnych opadach, likwidacji zastoisk wody czy odciążenia sieci kanalizacji deszczowej. W ramach projektu uwzględnione zostały zadania inwestycyjne wymagające najpilniejszej interwencji. Wybudowana zostanie także infrastruktura towarzysząca: siłownia plenerowa, boisko oraz ciąg spacerowy, punkty poboru wody do celów komunalnych, szalety.
 
Obecnie trwają roboty budowlane na obszarze zlewni Słowiańskiej. Wartość kontraktu dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych, wynosi ponad 9 mln zł.
 
Obiekt zaprojektował projektant Andrzej Baczmański, a wykonawcą jest firma: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne INMEL Sp. z o.o. Jego prezes Paweł Jabłoński, obecny podczas konferencji, zapewnił, ze prace przebiegają zgodnie z planem i cała inwestycja ma zakończyć się w sierpniu tego roku. Zakres robót, które prowadzone są w rejonie placu cyrkowego:
- budowa zbiornika retencyjnego podziemnego o pojemności 2.000,00 m³ wraz ze studniami oraz rurociągami zbiornika, zbiornik jest budowany w postaci 4 oddzielnych zbiorników żelbetowych,
- budowa szaletu miejskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowym i energetycznym,
- budowa układu podczyszczania „wody szarej” dla WC,
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żwirowej,
- przebudowa kolidującego odcinka oświetlenia,
- budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego,
- odtworzenie nawierzchni.
 
Po zakończeniu budowy, zbiorniki zostaną zasypane, a wykonawca został zobowiązany do uporządkowania terenu. Plac będzie wyglądał lepiej niż przed jego rozkopaniem.
 
 

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x