przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

więcej

więcej

Bilans pierwszych spotkań dyskusyjnych BO 2022

Z MIASTA

info. um
2021-06-14 16:37
3430

(fot. um)

Prace przy Budżecie Obywatelskim. Mamy podsumowanie pięciu spotkań dyskusyjnych, podczas których mieszkańcy rozmawiali o potrzebach swojej okolicy i decydowali o tym, które zadania pojawią się na wrześniowej karcie do głosowania.

Do tej pory były spotkania mieszkańców os. Piaski, Staszica, Dolinek, Zamościa i Górczyna. Jedynie uczestnicy spotkania dyskusyjnego na Piaskach zadecydowali o wycofaniu części wniosków na rzecz jednego pakietu, który już teraz ma gwarancję realizacji. Podczas pozostałych spotkań doszło do częściowego porozumienia polegającego na połączeniu zadań w pakiety, które we wrześniowym głosowaniu będą rywalizować między sobą lub z pojedynczymi zadaniami w ramach poszczególnych rejonów.
 
PIASKI
Wybrane zadania, z gwarancją realizacji to:
 
Biblioteka gier na Piaskach - tematyczne spotkania przy planszówkach
Organizacja 4 spotkań z grami planszowymi. Zaplanowane spotkania będą miały charakter tematyczny - zorganizowane mogą być wydarzenia kierowane do rodzin (gry dla dzieci i familijne), dla nastolatków (gry strategiczne i kooperacyjne), dla początkujących czy zaawansowanych graczy. 
koszt: 9 000,00 zł
lokalizacja: ul. Bohaterów Westerplatte
 
Budowa ścieżki spacerowej od istniejącej wzdłuż ul. Cegielskiego do ul. Libelta 
Budowa ścieżki spacerowej na odcinku od istniejącego ciągu w ul. Cegielskiego do ul. Libelta. Ścieżka o długości ok. 95 m i szerokości 1,5 m ograniczona obustronnie obrzeżem betonowym. 
koszt: 58 862,00 zł
lokalizacja: ul. Libelta, ul. Cegielskiego
 
Heinsdorfer See. Historia Błotnego Stawu
Organizacja wydarzenia plenerowego przy stawie Błotnym polegającego na przedstawieniu lokalnych legend oraz przed- i powojennej historii miejsca przy akompaniamencie muzyków (np. Filharmonii Gorzowskiej). Jako „wykładowcy” mogliby pojawić się regionaliści, miłośnicy turystyki czy też pracownicy gorzowskiego urzędu miasta i archiwum. W tle wyświetlane byłyby stare zdjęcia i fimy z okolic stawu Błotnego. Dodatkowo wykonane byłoby oczyszczenie plaży, nawiezienie piasku - stworzenie miejsca do siedzenia na kocach czy leżakach przy wiszących girlandach. 
koszt: 19 600,00 zł
lokalizacja: ul. Cegielskiego
 
Psia Polana Piaski - stworzenie miejsca bezpiecznej zabawy i integracji
Stworzenie miejsca bezpiecznego dla psów i ich właścicieli poprzez zaadaptowanie działki
i istniejących nasadzeń. Stworzenie polany (o wymiarach 25x26m) wymaga ogrodzenia terenu, ustawienia śmietników, ławek oraz doświetlenia terenu. Ustawienie ogrodzenia ze śluzą i bramką ewakuacyjną.  
koszt: 62 500,00 zł
lokalizacja: ul. Dowbora-Muśnickiego
 
Przebudowa ul. Skrzetuskiego z kanalizacją deszczową
Przebudowa ul. Skrzetuskiego na odcinku 100 m od ul. Owocowej w kierunku ul. Zagłoby wraz z budową kanalizacji deszczowej. 
koszt: 295 077,00 zł
lokalizacja: ul. Skrzetuskiego
 
Rekultywacja skweru przy ul. Bohaterów Westerplatte i Sczanieckiej
Rekultywacja terenu rozjeżdżonego przez kierowców - nasadzenie i ogrodzenie niskich krzewów na powierzchni 66 m2 terenu.  
koszt: 8 100,00 zł
lokalizacja: ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Sczaniecka
 
Zielony skwer przy Strywaldzie/Ziko
Rekultywacja terenu 80 m2 - zasianie trawnika, nasadzenie krzewów wraz z ogrodzeniem.   
koszt: 9 800,00 zł
lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego
 
Rekultywacja skweru przy Szkole Artystycznej 
Rekultywacja terenu polegająca nasadzeniu drzewa oraz nasadzeniu i ogrodzeniu krzewów.
koszt: 5 000,00 zł
lokalizacja: ul. Bohaterów Westerplatte
 
STASZICA
1. Pakiet łączący zadania:
Poprawa infrastruktury rowerowej na osiedlu Staszica
Utworzenie przejazdu rowerowego na ul. Fredry przy ul. Kochanowskiego - obniżenie krawężników, wyznaczenie przejazdu oznakowaniem pionowym i poziomym, barwienie przejazdu na czerwono) oraz zmiana oznakowania na krótkim odcinku od istniejącego przejazdu rowerowego do projektowanego przy ul. Kochanowskiego (m.in. przestawienie znaków pionowych C-16 i C-13a).
koszt: 7 000,00 zł
lokalizacja: ul. Słowiańska, ul. Fredry
 
Wykonanie strefy parkowania przy ul. Dunikowskiego
Utwardzenie terenu kostką behaton, wydzielenie 20 miejsc postojowych, w tym 2 z oznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. 
koszt: 149 107,00 zł
lokalizacja: ul. Dunikowskiego
 
Budowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Chopina
Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców - zainstalowanie niezbędnych sprzętów i zabezpieczenie ogrodzeniem. 
koszt: 294 500,00 zł
lokalizacja: ul. Chopina
 
2. Zadanie:
Budowa chodników na osiedlu Europejskim
Budowa brakujących odcinków chodnika wzdłuż ulicy Londyńskiej oraz na odcinku pomiędzy ulicą Lizbońską a Wiedeńską. 
koszt: 166 248,00 zł
lokalizacja: ul. Londyńska, ul. Lizbońska
 
DOLINKI
1. Pakiet łączący zadania:
Remont chodnika przy ul. Włókienniczej
Remont 200 m chodnika biegnącego wzdłuż ul. Włókienniczej, która łączy ulicę Podmiejską z Terenem Przemysłowym Walczaka 25 (dawniej STILON S.A.). 
koszt: 124 958,00 zł
lokalizacja: ul. Włókiennicza
 
Budowa, przebudowa chodnika przy ul. Żniwnej 
Budowa i przebudowa 250 m chodnika przy ul. Żniwnej (budowa chodnika o długości 50 m, przebudowa chodnika o długości 200 m). 
koszt: 174 740,00  zł
lokalizacja: ul. Żniwna
 
2. Zadanie:
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu garaży i budowa miejsc postojowych przy
ul. Walczaka
Budowa drogi dojazdowej od ul. Walczaka do ściany szczytowej budynku przy ul. Walczaka 13 oraz na drugim odcinku (od początku parkingu do wjazdu na kompleks garaży) oraz budowa 10 miejsc postojowych na tym odcinku.
koszt: 226 548,00 zł
lokalizacja: ul. Walczaka
 
3. Zadanie:
Park rodzinno-rekreacyjny „Nad Wartą”. Budowa boiska wielofunkcyjne w okolicach
ul. Warszawskiej
Stworzenie parku rodzinno-rekreacyjnego „Nad Wartą” - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 22x44 m z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę. 
koszt: 433 302,00 zł
lokalizacja: ul. Warszawska
 
4. Zadanie:
Remont nawierzchni na odcinku ul. Widok oraz przebudowa parkingu i remont chodnika 
Przebudowa 110 m drogi od skrzyżowania z ul. Walczaka do skrzyżowania z ul. Chmielną wraz z przebudową parkingu oraz remontem chodnika od ul. Walczaka ok. 54 m do skrzyżowania z ul. Skromną. 
koszt: 369 147,00 zł
lokalizacja: ul. Widok
 
ZAMOŚCIE
1. Pakiet łączący zadania:
Poprawa infrastruktury rowerowej na Zawarciu
Ustawienie na ul. Grobla tabliczki informującej o kierunkach jazdy rowerem oraz wyznaczenie sierżantów rowerowych P-27.
koszt: 1 100,00 zł
lokalizacja: rondo św. Jerzego, ul. Grobla
 
Przebudowa ul. Klonowej
Budowa drogi z nakładką asfaltową na istniejącej podbudowie na długości ok. 105 m oraz remont i przebudowa chodnika po lewej stronie ulicy. 
koszt: 174 725,00 zł
lokalizacja: ul. Klonowa
 
Utwardzenie działki drogowej wraz z budową chodnika w podwórku pomiędzy budynkami Spokojna 8, 9 i 8a, 9a
koszt: 69 143,00 zł
lokalizacja: ul. Spokojna
 
2. Zadanie:
Budowa drogi z kostki brukowej i budowa oświetlenia przy ul. Wał Poprzeczny
Budowa drogi z kostki brukowej na istniejącej podbudowie o długości 140 m, bez odwodnienia, bez chodników i bez zjazdów do posesji. Montaż 6 latarni ulicznych z linią zasilającą. 
koszt: 316 259,00 zł
lokalizacja: ul. Wał Poprzeczny
 
3. Zadanie:
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Fabrycznej 42-46
Budowa nawierzchni z kostki brukowej z miejscami postojowymi z płyty ażurowej na działce nr 96, przebudowa chodnika przy Fabrycznej 42-46.
koszt: 415 101,00 zł
lokalizacja: ul. Fabryczna
 
GÓRCZYN
1. Pakiet łączący zadania:
Poprawa infrastruktury rowerowej na Górczynie
Wyznaczenie znaku P-10 mini na ciągu pieszo-rowerowym przy posesji nr 100 na ul. Wyszyńskiego. Obniżenie krawężników na przejazdach rowerowych na rondzie Barlineckim. Obniżenie krawężników na przejeździe rowerowym na ul. Wyszyńskiego w rejonie posesji 132 i 136.
koszt: 6 040,00 zł
lokalizacja: ul. Wyszyńskiego, rondo Barlineckie
 
Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów na odcinku przed Szkołą Podstawową nr 13
Remont chodnika przed wejściem do szkoły wraz z remontem chodnika położonego wzdłuż drzew w kierunku przedszkola.
koszt: 76 989,00 zł
lokalizacja: ul. Szwoleżerów
 
Wykonanie zatoki parkingowej wzdłuż ul. Racławickiej
Budowa 14 nowych miejsc postojowych przy boisku SP nr 13.
koszt: 116 657,00 zł
lokalizacja: Racławicka
 
Przebudowa miejsc parkingowych przy ul. Szwoleżerów
Przebudowa istniejących 11 miejsc parkingowych wraz z budową 6 nowych przy
ul. Szwoleżerów.
koszt: 88 735,00 zł
lokalizacja: ul. Szwoleżerów
 
Odtworzenie alei drzew przy ul. Czereśniowej
Nasadzenie 27 drzew o dużym potencjale wzrostu w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, po całej stronie południowej ulicy oraz w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem po stronie północnej między  ul. Walczaka a ul. 8 Maja.
koszt: 49 500,00 zł
lokalizacja: ul. Czereśniowa
 
2. Zadanie:
Budowa parkingów wzdłuż ul. Witosa
Budowa ok. 50 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Witosa, od ul. Daszyńskiego do ul. Rataja i od ul. Rataja do ul. Kwiatkowskiego na długości ok. 250 m.
koszt: 423 058,00 zł
lokalizacja: ul. Witosa
 
3. Zadanie:
Remont ul. Na Skarpie
Remont drogi ul. Na Skarpie na długości ok. 200 m wraz z budową wjazdów w boczne uliczki.
koszt: 469 500,00 zł
lokalizacja: ul. Na Skarpie
 
4. Zadanie:
Budowa parkingu i chodnika wzdłuż ul. Grabskiego
Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem umożliwiającym dojście do budynków wielorodzinnych (po zachodniej stronie jezdni) na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Witosa oraz budowa chodnika (po wschodniej stronie jezdni) na odcinku od ul. Moraczewskiego do wjazdu z ul. Grabskiego na parking Kupca Gorzowskiego.
koszt: 339 190,00 zł
lokalizacja: ul. Grabskiego
 
w planie jeszcze spotkania:
Śródmieście/Centrum – 14.06.2021 r., godz. 17:30 – Jazz Club Pod Filarami, ul. Jagiełły 7.
Manhattan – 15.06.2021 r., godz. 17:30 - Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Szarych Szeregów 7.
Zakanale – 16.06.2021 r., godz. 17:30 - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110.
Osiedle Słoneczne – 17.06.2021 r., godz. 17:30 – Klub Zodiak, ul. Słoneczna 62a.
Wieprzyce – 18.06.2021 r., godz. 17:30 - Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16.
Kategoria oświatowa – 17.06.2021 r., godz. 12:00 – sala sesyjna UM, ul. Sikorskiego 3-4.
Kategoria ogólnomiejska – 21.06.2021 r., godz. 17:30 – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dąbrowskiego 23.

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x